Disciplinárne orgány SAK

Predseda:
 • JUDr. Peter Štrpka
Členovia:
 • JUDr. Sylvia Hatvany
 • JUDr. Jarmila Zahradníková
 • Mgr. Róbert Hmira
 • JUDr. Ľubomír Schweighofer
 • JUDr. Michaela Bezáková
 • Mgr. Ivana Štefanková
 • JUDr. Kvetoslava Živčáková
 • JUDr. Romana Bdžochová
 • JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
 • JUDr. Branislav Jablonka
 • JUDr. Ingrid Zlochová
 • doc.JUDr.Zuzana Mlkvá Illýová,PhD.
 • JUDr. Anna Niku
 • Mgr. Tomáš Zahradník
 • JUDr. Ján Majling
 • JUDr. Adrián Kucek
 • JUDr. Martin Štrkolec
 • JUDr. Ján Kanaba ml.
 • Mgr. Peter Serina
 • JUDr. Martin Bednárik
 • JUDr. Roman Hamala, LL.M
 • JUDr. Milan Cíbik
 • Mgr. Peter Cúth
 • Prof.JUDr.Tomáš Gábriš,PhD., LL.M
 • JUDr. Blanka Gondová
 • JUDr. Alexander Bröstl
 • JUDr. Milan Gocník, LL.M
 • JUDr. Magda Jaňovková
 • JUDr. Ing. Bernard Pekár
 • JUDr. Martin Friedrich

Predsedníčka:
 • HAVELKOVÁ Andrea JUDr.                       
Členovia:
 • MOŠKO Slavomír JUDr.                             
 • ČIŽMÁRIK Martin JUDr.                           
 • KSEŇÁK Štefan JUDr., PhD.                     
 • NÉMETH Miroslav JUDr.                            
 • ŠIŠKA Karol JUDr.                                      
 • JANČO Ladislav JUDr., PhD., MPH           
 • MULARČÍK Ondrej JUDr.                            
 • MOTYKA Ambróz JUDr.                              
 • ABELOVSKÝ Miroslav JUDr.                     
Náhradníci:
 • CHRENKOVÁ Mária JUDr.
 • MITTERPACHOVÁ Jana JUDr., PhD.
 • ZÁVODSKÁ Jana JUDr.