Viedenská deklarácia európskych advokátov na podporu právneho štátu

Viedenská deklarácia európskych advokátov na podporu právneho štátu

Zdroj: SAK, z dňa 16.6.2022

Viedeň 11. júna 2022 –  Zástupcovia európskych advokátskych komôr prijali vo Viedni spoločnú deklaráciu advokátov na podporu právneho štátu. Hlavné body deklarácie pomenúvajú princíp prednosti právneho štátu a ochrany pred vonkajšími zásahmi do slobodného výkonu advokátskeho povolania. Deklarácia sa osobitne venuje aj témam digitálnych technológii v službách právneho štátu a prioritne aj čoraz naliehavejšej otázke právnej pomoci pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.

Deklarácia bola prijatá z iniciatívy Národnej rady francúzskych komôr na záver francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ. Za Slovenskú advokátsku komoru podpísal deklaráciu podpredseda Ondrej Laciak.

„Ide o celým kontinentom rezonujúci hlas európskych advokátov na dodržiavanie princípov právneho štátu a výzvu k rešpektu vlády práva a k nekompromisnej ochrane ľudských práv a základných slobôd, čo je nevyhnutný predpoklad demokratickej Európy 21. storočia,“ povedal k podpisu deklarácie podpredseda SAK O. Laciak.

Celý text Viedenskej deklarácie v anglickom jazyku nájdete tu.

Podpis deklarácie sa uskutočnil na záver Európskej prezidentskej konferencie advokátskych komôr vo Viedni na pôde francúzskej ambasády. Viedenská prezidentská konferencia je významnou udalosťou európskej advokácie. Podujatie Rakúskej advokátskej komory je príležitosťou stretnúť sa so zástupcami advokátskych komôr a medzinárodných organizácií a diskutovať o aktuálnych témach. Hlavnou témou odborných diskusii tohtoročného podujatia bolo „Právo a vláda vs. vláda práva – ako právny štát zapadá do architektúry európskej bezpečnosti?“