Spolupráca SAK s Radou advokátskych komôr Európy (CCBE)

Spolupráca SAK s Radou advokátskych komôr Európy (CCBE)

Zdroj: SAK, z dňa 15.6.2022

Slovenská advokátska komora pokračuje v úzkej spolupráci s Radou advokátskych komôr Európy (CCBE), ktorá je dôležitým spoločným hlasom európskych advokátov. Prejavom dlhodobej obojstrannej spolupráce bolo aj prijatie prvého podpredsedu CCBE pána Panagiotisa Perakisa na pôde SAK, kde ho 9. júna privítal predseda SAK Viliam Karas spolu s vedúcim delegácie SAK v CCBE Michalom Bužekom.

Jednou z aktuálnych tém diskusie bolo vyjadrenie podpory na prijatie záväzného európskeho Dohovoru o povolaní advokáta na úrovni Rady Európy, a tiež výzvy, ktorým advokáti čelia v jednotlivých krajinách. V kontexte úloh advokátov pri podpore právneho štátu diskutovali aj o témach trhu právnych služieb, rizikách poskytovania právnych služieb inými subjektmi, či o následkoch využívania umelej inteligencie v právnej praxi.

„CCBE predstavuje významný hlas vo vzťahu k inštitúciám EÚ či Rady Európy. V rámci svojej činnosti pripravuje rozbory európskej legislatívy, pripomienkuje návrhy a upozorňuje, ak sú v rozpore s právnym štátom, ochranou základných práv, alebo ak ohrozujú základné piliere slobodného výkonu advokácie. CCBE je pre nás preto prirodzeným partnerom pre spoluprácu, s ktorým zdieľame spoločné hodnoty v oblasti ochrany právneho štátu,“ povedal predseda SAK Viliam Karas.

Podpredseda CCBE sa osobitne zaujímal aj o dôležité stanovisko Benátskej komisie vo vzťahu k Slovenskej advokátskej komore, v ktorom Benátska komisia prijala jasné postoje k nezávislému postaveniu advokátskej samosprávy. P. Perakis na stretnutí so zástupcami SAK vyjadril presvedčenie, že doterajšie aktívne zapojenie SAK v CCBE bude úspešne pokračovať aj v budúcnosti.