Vzdelávacie stredy marec - jún 2022

Vzdelávacie stredy marec - jún 2022

Zdroj: SAK, z dňa 26.5.2022

Vzdelávacie podujatia pre advokátov a koncipientov

Pozývame Vás na vzdelávacie podujatia organizované Slovenskou advokátskou komorou. Zmena programu vyhradená. Aktuálne a podrobné informácie o obsahu školení
a školiteľoch nájdete na www.sak.sk, newsletteri a na sociálnych sieťach komory Linked In a Facebook.

Ďalšie informácie o podujatiach vám ochotne poskytne:

Natália Egyeg Šenkárová,
egyeg-senkarova@sak.sk,
odbor výchovy a vzdelávania SAK.

Pokiaľ ide o advokátskych koncipientov, nižšie uvedené podujatia netvoria súčasť povinného cyklického vzdelávania. Ponúkajú možnosť prehĺbiť si vedomosti aj takouto formou na dobrovoľnej báze.

Registrácia na najbližšie podujatia:

1.6.2022, 9:00 - 12:00, JUDr. Anita Filová, Trendy v správnom súdnictve
Registrácia na podujatie

8.6.2022, 13:00 - 16:00, JUDr. Ivan Humeník, PhD., Vybrané právne otázky súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Registrácia na podujatie

15.6.2022, 9:00 - 12:00, doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD.Charta základných práv EÚ - len moderný alebo aj užitočný nástroj?Registrácia na podujatie

22.6.2022,  9:00 - 12:00, Mgr. Matúš KanisAdvokát ako opatrovník maloletého poškodeného v trestnom konaní
Registrácia na podujatie

Galéria