STAGE INTERNATIONAL 2022

STAGE INTERNATIONAL 2022

Zdroj: SAK, z dňa 20.5.2022

Parížska advokátska komora (l'Ordre des Avocats de Paris) a Ecole de formation professionnelle des barreaux de la Cour d´appel de Paris (EFB) ponúka slovenským advokátom možnosť zúčastniť sa medzinárodnej stáže pre mladých advokátov, ktorí hovoria plynulo po francúzsky a majú záujem o získanie praktických skúseností s francúzskym právnym systémom.

Dvojmesačná stáž prebieha od 3. októbra do 25. novembra 2022 a je rozdelená na dve časti

-          Študijná časť, ktorá sa bude konať v l'Ecole de Formation du Barreau v podobe seminárov o francúzskom súdnom konaní, o systéme francúzskej advokácie a o etike advokátskeho povolania;

-          Praktická časť, ktorú následne stážisti absolvujú v parížskych advokátskych kanceláriách.

Požiadavky na uchádzača o stáž:

Medzinárodná stáž je určená advokátom a advokátkam do 40 rokov, vyžaduje sa znalosť francúzskeho jazyka, vrátane znalosti francúzskej právnej terminológie.

Financovanie stáže:

Študijná a praktická časť stáže je hradená Parížskou advokátskou komorou. Náklady na cestu, náklady na ubytovanie a stravu znáša účastník.

Slovenská advokátska komora poskytne úspešnému kandidátovi sumu 500 EUR na čiastočné pokrytie nákladov.

V prípade záujmu o stáž zašlite prosím na odbor medzinárodných vzťahov SAK (strecanska@sak.sk):

-          štruktúrovaný životopis (SJ + FJ)

-          motivačný list vo francúzskom jazyku

-          fotografiu

Uzávierka prihlášok je 17. júna 2022.